Mellem mennesker
Ny Prisma
Fysik og kemi 9 - kapitel 9
Skole:     Navn:  Klasse:

 

Opgave 1

Hvilke bølgeegenskaber gælder ikke for radiobølger?

Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds.

De kan reflekteres, når de rammer en flade.
De absorberes altid, når de rammer en flade, fx en bygning.
De indeholder energi.
To radiobølger kan forstærke hinanden.
To radiobølger kan udslukke hinanden.

Opgave 2
 

Her er en række udsagn om radiobølger. Tag stilling til, hvad der er sandt og falsk.

Der er 5 linjer. Sæt et kryds ved hvert udsagn.

  Sandt Falsk
Radiobølger bevæger sig med lydens fart på omkring 340 m/s.
Radiobølger har en større frekvens end gammastråler.
Radiobølger er elektromagnetiske bølger.
En radiobølge med en frekvens på 89,7 MHz har en større                bølgelængde end en radiobølge med en frekvens på 91,7 MHz.
Radiobølger er synlige, så vi kan mærke, når de rammer os.

Opgave 3

Tekststykket handler om, hvad man kan gøre for at få radiobølger til at overføre lydsignaler, Sæt de rigtige ord ind fra listen. Flere af ordene skal benyttes mere end én gang. Ikke alle ordene skal anvendes.

af radiobølger kan ske på to forskellige måder: amplitude-modulation  og . Hvis styrken af bærebølgen ændrer sig i takt med styrke, kaldes det , som forkortes til . Ændrer styrken af bærebølgen sig derimod i takt lydsvingningerne, kaldes det , som forkortes til . De fleste radiosignaler er i dag , da er meget sarte over for støj.

Opgave 4

Hvilket radiosignal benyttes oftest i Danmark til udsendelse og modtagelse af radio- og TV-signaler?

Der er 5 svarmuligheder. Sæt 2 kryds.
 
VHF-radiosignal
AM-radiosignal
Very high frequency radiosignal
LM-radiosignal
Lasersignal

Opgave 5

Hvad forstås ved FM-kanalers båndbredde?

Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds. 
Radiobølgens højeste frekvens.

Radiobølgens gennemsnitsfrekvens.

Bærebølgens frekvens.
Forskellen mellem radiobølgens højeste og laveste frekvens.
Radiobølgens laveste frekvens.

Opgave 6

Mennesket kan høre lydbølger inden for et bestemt frekvensområde. Hvilket?

Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds.

fra 16 til 20.000 Hz.
fra 0 til 20.000 Hz.
fra 10.000 til 20.000 Hz.
fra 10.000 til 20.000 Hz.
fra 16 til 10.000 Hz.

Opgave 7

Computere kan kun arbejde ud fra et bestemt talsystem. Hvad hedder systemet?

Sæt kryds ud det rigtige talsystem. Der er 6 linjer. Sæt 2 kryds.

10-talsystemet
8-talssystemt
Det binære talsystem
Det heksadesimale talsystem
2-talssystemet
Det arabiske talsystem

Opgave 8

 

Nikolaj har fremstillet en højttaler i en fysiktime.

Tekststykket handler om, hvordan en højtaler virker. Sæt de rigtige ord ind fra listen. Flere af ordene skal benyttes mere end én gang.

Ikke alle ordene skal anvendes.

En ændrer elektriske til , lyd. Den består af en spole, en og en tragtformet . Spolen er bevægelig i forhold til den permanente magnet, og membranen er fastgjort til spolen og følger dennes bevægelser. Når der sendes . gennem spolen, bliver den en . der vekselvirker med den permanente magnet. Resultatet bliver, at spole og membran svinger i takt med signalet og udsender .

Opgave 9

Her er en række udsagn om digitale og analoge signaler. Tag stilling til, hvad der er sandt og falsk.

Der er 5 linjer. Sæt et kryds ved hvert udsagn.

  Sandt Falsk
Digitale signaler indeholder flere detaljer end analoge.
Et digitalt signal består af en række tal.
Digitale signaler er svære at omsætte til analoge signaler.
Omsætningen fra digitalt til analogt signal kaldes sampling.
Digitale signaler kan direkte behandles i en computer.

Opgave 10

Her er en række udsagn om det talsystem, computere bruger. Tag stilling til, hvad der er sandt og falsk.

  Sandt Falsk
Computere bruger 10-talssystemet.
Computere bruger 2-talssystemet.
Et ciffer i computeren kaldes en bit.
En byte består af otte bit.
En byte har otte forskellige værdier.

Opgave 11

Hvilke enheder bruges, når man angiver transmissionshastigheder for digitale signaler?

Der er 5 svarmuligheder. Sæt 2 kryds.

byte
megabyte
kilobit pr. sekund
wattsekund

kbps