Drømmerejser
Ny Prisma
Fysik og kemi 8
Skole:     Navn:  Klasse:

 

Opgave 1

En rumraket skal have en bestemt fart for at slippe væk fra Jorden. Hvor stor er denne fart?

Der er 5 svarmuligheder. Sæt et kryds.

40 km/t
400 km/t
40.000 km/t
300.000 km/s
1.000 km/t
28.000 km/t

Opgave 2

Hvilket rumskib har den største fart?

         A
Et rumskib på 300 ton kredser 400 km over Jorden.

B        
Et rumskib på 300 ton kredser 450 km over Jorden.

C        
Et rumskib på 300 ton kredser 500 km over Jorden.

D        
Et rumskib på 600 ton kredser 5000 km over Jorden.

Der er 4 svarmuligheder. Sæt et kryds.

A
B
C
D

Opgave 3

I Jordens geostationære bane kredser mange satellitter. Her er forskellige udsagn om banen. Hvilke udsagn er sande?

Sæt et kryds ud for hvert udsagn.

  Sandt Falsk
Den geostationære bane ligger over de geografiske poler.
Den geostationære bane ligger over ækvator. 
Den geostationære bane befinder sig 36.000 km over Jorden.
Den geostationære bane går gennem ozonlaget 20 km over Jorden.
Set fra Jorden står en satellit i den geostationære bane stille på himlen.
Det er især spionsatellitter, der befinder sig i den geostationære bane.
Det er især kommunikationssatellitter, der befinder sig i den geostationære bane.

Opgave 4

Hvorfor kan et rumskib kredse i en lukket bane omkring Jorden uden at bruge energi?

Der er 4 svarmuligheder. Sæt et kryds.

Lystrykket fra Solen skubber rumskibet frem.
Der er ingen gnidningsmodstand til at bremse rumskibet.
Rumskibet får overført energi fra Jordens magnetfelt.
Der er ingen tyngdekraft til at trække rumskibet ned mod Jorden.

Opgave 5

A B
C D E

 

Hvilke personer er vægtløse?

Der er 5 svarmuligheder. Sæt tre kryds.

A
B
C
D
E

Opgave 6

En astronaut, der befinder sig i en rumfærge i kredsløb om Jorden, er vægtløs.

Tag stilling til disse forklaringer på vægtløshed.

Der er 3 udsagn. Sæt et kryds ved hvert udsagn.

 

Sandt

Falsk
De er så langt væk fra Jorden, at tyngdekraften ikke rækker.
Der er intet lufttryk inde i rumfærgen.
Astronauter og rumfærge er i et konstant frit fald rundt om Jorden.

Opgave 7

Hvad er formålet med, at astronauter dagligt bruger flere timer på fysisk træning?

Der er 5 svarmuligheder. Sæt to kryds.

Fedtforbrændingen er mindre i rummet, så de skal undgå overvægt.
Madens energiindhold bliver større ude i rummet.
Vægtløshed giver svage muskler og skøre knogler.
For ikke at kede sig alt for meget på turen.
De skal undgå at tabe muskelmasse.

Opgave 8

En astronaut befinder sig i et rumskib ca. 600 km fra Jordens overflade. Omløbstiden er omkring 1,5 time.

Hvordan oplever astronauten døgnrytmen på rumskibet?

Der er 5 udsagn. Sæt et kryds ved hvert udsagn.

  Sandt Falsk
Astronauten oplever en solopgang i døgnet.
Solen står altid på himlen, når astronauten kigger ud.
Der er altid mørkt uden for rumskibet.
Døgnrytmen er langsommere end på Jorden.
Astronauten oplever omkring 16 solopgange i døgnet.

Opgave 9

Afstanden mellem Jorden og Mars varierer mellem ca. 80 og 380 millioner kilometer.

Hvad betyder det for tidsforsinkelsen ved radiokommunikation mellem Mars og Jorden? 

Der er 5 udsagn. Sæt et kryds ud for hvert udsagn.

  Sandt Falsk
Tidsforsinkelsen er altid ca. 22 minutter.
Tidsforsinkelsen varierer mellem 9 og 42 minutter.
Tidsforsinkelsen varierer mellem 9 og 42 sekunder.
Tidsforsinkelsen er størst, når afstanden er størst.
Tidsforsinkelsen afhænger ikke kun af afstanden, men også af om Mars er på vej hen imod eller væk fra Jorden.

Opgave 10

Et rumskib skal kunne styres, dvs. dreje, bremse osv. Hvordan gør man det?

Der er 5 udsagn. Sæt et kryds ved hvert udsagn.

  Sandt Falsk
Rumskibet drejer vha. et haleror.
Rumskibet drejer vha. raketter i siderne.
Rumskibet sætter farten op vha. en raket i bagenden og bremser vha. en raket i forenden.
Rumskibet taber automatisk fart, når raketmotoren stoppes.
Hvis rumskibet er begyndt at rotere, vil det fortsætte, indtil en raketmotor stopper det.

Opgave 11

Hvorfor kan en raket flyve?

Der er 5 svarmuligheder. Sæt et kryds.

Tyngdekraften driver den fremad.
Den almindelige massetiltrækning driver den fremad.
Den kaster noget masse bagud.
Den sætter af fra jorden eller luften
Solen tiltrækker den, når den er kommet væk fra Jordens tyngdefelt.