Alkohol
Ny Prisma
Fysik og kemi 9 - kapitel 7
Skole:     Navn:  Klasse:

 

Opgave 1

Der findes mange forskellige alkoholer.

Hvad hedder den alkohol, der er i alkoholiske drikke som øl, vin og spiritus?

Der er 6 svarmuligheder. Sæt 1 kryds.

Propanol
Ethanol
Glycerol
Methanol
Butanol
Glycol

Opgave 2
 

Her er en række forskellige udsagn om alkoholer.

Sæt kryds ved sandt eller falsk ved hvert udsagn.

Der er 6 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje.

  Sandt Falsk
Nogle alkoholers navne ender på -al.
Træsprit er et andet navn for methanol.
Alkoholer med tre OH-grupper i molekylet smager sødt.
Den type alkoholer, der kaldes fenoler, er aldrig giftige.
Den divalente alkohol glykol smager sødt, men er giftig.
Alkoholer dannes ikke i naturen.

Opgave 3

Frida har læst, at der er flere forskellige slags alkoholer, og at de navngives efter samme system som alkanerne. Hun husker alkanerne fra det tidligere arbejde med gas og olie i kemitimerne.

Angiv de rigtige kemiske formler pladserne i skemaet.

Alkoholens navn

Alkoholens kemiske formel

1-proponol

C2H5OH

C4H9OH CH3OH
C3H7OH C3H5OH CH2OH

Methanol

C2H5OH

C4H9OH CH3OH
C3H7OH C3H5OH CH2OH

1-butanol

C2H5OH

C4H9OH CH3OH
C3H7OH C3H5OH CH2OH

Ethanol

C2H5OH

C4H9OH CH3OH
C3H7OH C3H5OH CH2OH

Opgave 4

Tegning 1 Tegning 2 Tegning 3 Tegning 4


Sæt 1 kryds i hver række ved den rigtige kemiske formel.

  C2H5OH C3H7OH CH3OH
Tegning 1.
Tegning 2.
Tegning 3.
Tegning 4.

Opgave 5

Indsæt de rigtige ord fra listen. Det er ikke alle ordene, der skal benyttes, og nogle af ordene skal bruges flere gange.

Erstatter man et eller flere H-atomer i en med hydroxy-gruppen , får man en . Alkoholer har egenskaber, der minder om både og kulbrinter, derfor er de gode . Det udnyttes i bl.a. , og medicinalindustrien. I opløses duftstofferne i .

Der findes flere forskellige typer alkohol, bl.a. di- og trivalente alkoholer. En alkohol, en , har to OH-grupper i molekylet; mens en alkohol, en , har tre OH-grupper i molekylet.

Opgave 6

Alkoholen methanol har den kemiske formel CH3OH.

Hvad ved du om methanol?

Sæt kryds ved sandt eller falsk ved hvert udsagn.

Der er 7 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje.

  Sandt Falsk
CH3OH er farlig at indtage.
CH3OH er en kemisk forbindelse.
CH3OH er en organisk forbindelse.
CH3OH er et grundstof.
CH3OH indeholder netop 4 hydrogen-atomer
CH3OH består af præcis 2 atomer.
CH3OH er et molekyle.

Opgave 7

Glukose kan af gærceller omdannes til ethanol og kuldioxid.

Sæt kryds ved det rigtige svar, så reaktionsligningen stemmer.

C6H12O6 ___________________ + 2 CO2

Der er 6 svarmuligheder. Sæt 1 kryds.

C2H5OH
2 C2H5OH
2 C3OH
C3OH
C4H9OH
C6H14OH

Opgave 8

Ovenfor ser du en stregformel for en alkohol. Hvilken alkohol forestiller stregformlen?

Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds.

1-propanol
Methanol
2-propanol
Ethanol
Glycerol

Opgave 9

Her er en række forskellige udsagn om den ethanol, der bruges til tekniske formål.

Sæt kryds ved sandt eller falsk ved hvert udsagn.

Der er 6 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje.

  Sandt Falsk
Ethanol kan fremstilles af ethen og vand.
Ethanol til tekniske formål kan ikke fremstilles ved gæring.
Ethanol fremstillet af ethen og vand er giftig.
Ethanol til tekniske formål er gjort udrikkelig.
Man kan gøre denatureret sprit drikkelig ved at filtrering gennem aktivt kul.
Hospitalssprit kan indeholde chloroform.

Opgave 10

Tegning 1 Tegning 2 Tegning 3 Tegning 4

Sæt kryds så formel og navn passer til tegningen.

 

Formel

Navn

Tegning 1

CH3OH

CH3COOH

Eddikesyre

Ethanol
C2H5OH CH3CHO Methanol Ethanal

Tegning 2

CH3OH

CH3COOH

Eddikesyre

Ethanol
C2H5OH CH3CHO Methanol Ethanal

Tegning 3

CH3OH

CH3COOH

Eddikesyre

Ethanol
C2H5OH CH3CHO Methanol Ethanal

Tegning 4

CH3OH

CH3COOH

Eddikesyre

Ethanol
C2H5OH CH3CHO Methanol Ethanal

Opgave 11

Du har måske undersøgt, hvad der dannes, når der sker en fuldstændig forbrænding af ethanol. Nu skal du bruge din viden og forståelse til at vælge den rigtige reaktionsligning.

Der er 6 svarmuligheder. Sæt 1 kryds.

C2H5OH + O2 CO2 + H2O
C2H5OH + 3 O2 2 CO2 + 3 H2O
C2H5OH + 6 O2 2 CO2 + 3 H2O
C2H5OH + 5 O2 2 CO2 + 6 H2O
C2H5OH + O2   2 CO + 3 H2O
2 C2H5OH + 3 O 3 CO2 + 3 H2O

Opgave 12

Her er en række forskellige udsagn om ethanol.

Sæt kryds ved sandt eller falsk ved hvert udsagn.

Sæt 1 kryds ud for hver linje.

  Sandt Falsk
Ethanol er en brunlig, grumset væske.
Ethanol har et kogepunkt på 100° C akkurat som vand.
Ethanol kan fremstilles ved en gæring af sukker.
Ved forbrænding af ethanol i kroppen dannes den giftige myresyre.
Det er vanskeligt at fremstille ethanol, der er renere end 96 %.
Ved forbrænding af ethanol i kroppen dannes eddikesyre.

Opgave 13

I kroppen sker forbrændingen af ethanol i tre trin. Nedenfor ser du seks forskellige reaktionsskemaer, hvoraf de tre er de korrekte reaktioner for ethanols forbrænding.

Angiv de korrekte reaktionsligninger.

Første trin af ethanols forbrænding i kroppen: Andet trin af ethanols forbrænding i kroppen: Tredje trin af ethanols forbrænding i kroppen:

 
Reaktionsligning 1 Reaktionsligning 2 Reaktionsligning 3

2 CH3CHO + O2 2 CH3COOH
ethanal + oxygen eddikesyre
 

COOH + 2 O2 ® 2 CO2 + 2 H2O
myresyre + oxygen kuldioxid + vand

CH3COOH + 2 O2 2 CO2 + 2 H2O
eddikesyre + oxygen kuldioxid + vand

Reaktionsligning 4 Reaktionsligning 5 Reaktionsligning 6
2 C2H5OH + O2 2 CH3CHO + 2 H2O
ethanol + oxygen ethanal + vand
2 CHO + O2 2 COOH
ethanal + oxygen myresyre
2 C2H5OH + O2 4 CHO + 2 H2O
ethanol + oxygen methanal + vand

Opgave 14

Forsøgsopstilling til destillation af ethanol fremstillet ved gæring af sukker. 
I kolben er der en blanding af ethanol og vand.
Ved forsøget skilles store dele af vandet fra ethanolen, så den bliver mere koncentreret.

I fysik/kemi har Viktor fremstillet ethanol ved gæring af sukker. Efterfølgende destillerer han blandingen. Du kan sikkert genkende forsøget fra din egne fysik/kemitimer.

Her er forskellige udsagn om destilleringen af blandingen af ethanol og vand.

Der er 4 linjer. Sæt et kryds ved hvert udsagn.

  Sandt Falsk

Ethanol har et kogepunkt på 110 °C, mens vands kogepunkt er 100 °C, så vandet koger og fordamper først. Derfor fjernes vandet fra ethanolen.

Når blandingen koger, kommer alt over i reagensglasset; men de to væsker blandes ikke. Ethanolen lægger sig øverst i reagensglasset, og de to væsker er nu adskilt.

Når blandingen koger, kommer alt over i reagensglasset. Ethanolen fortætter sig, mens vanddampen stiger op fra reagensglasset. Her bliver der kun ethanol tilbage.
Ethanols kogepunkt er 78 °C, mens vands kogepunkt er  100 °C. Derfor koger og fordamper ethanolen først. hvorved den adskilles fra vandet.

Opgave 15

Indtagelse af alkohol kan give forskellige ubehagelige bivirkninger.

Her er forskellige udsagn om alkohol og alkoholiske drikke.

Der er 6 linjer. Sæt et kryds ved hvert udsagn.

  Sandt Falsk
En genstand af snaps indeholder mere alkohol end en genstand øl.
Det tager op imod 1½ time at forbrænde en genstand.
Alkoholpromillen angiver, hvor mange g ethanol der er i 1 liter blod.
Leveren forbrænder alkoholen hurtigere, hvis promillen er høj.

Tømmermænd kan skyldes, at drikken ud over ethanol også har indeholdt lidt træsprit, methanol.

Antabus virker ved at bremse forbrændingen af alkohol, så det giftige ethanal ophobes i kroppen.