En lille verden
Ny Prisma
Fysik og kemi 8
Skole:     Navn:  Klasse:

 

For at løse nogle af opgaverne skal du benytte Nuklidtabel A og B på kopiark 6.4 og 6.5 i Kopimappe B, Ny Prisma 8.

Opgave 1

Et atom består normalt af tre slags partikler. Hvad kaldes de?

Sæt kryds ved sandt eller falsk ved hvert udsagn.                                                                                                 

  Sandt Falsk
Fotoner
Elektroner
Ioner
Neutroner
Protoner
Molekyler

Opgave 2

Her er en række udsagn om atommasse. Du skal afgøre, hvilke udsagn der er rigtige.

Sæt kryds ved sandt eller falsk ved hvert udsagn.

  Sandt Falsk
En proton har en masse på 1/2000 u.
En elektron har en masse på 1 u.
har en masse på 5 u.
har en masse på 1 u.
En neutron har en masse på 1 u

Opgave 3

Et neon-nuklid kan have 10 neutroner. Hvilken kernefysisk skrivemåde er den korrekte for dette nuklid?

A)         B)         C)           D)         E)         F)

Hvilken skrivemåde er korrekt?

Der er 6 svarmuligheder. Sæt et kryds.

A
B
C
D
E
F

Opgave 4

Der eksisterer tre naturlige oxygen-isotoper.

  

Her er en række udsagn om oxygen-isotoper. Afgør, hvilke udsagn der er sande.

Sæt et kryds ud for hvert udsagn.

  Sandt Falsk
Alle oxygen-isotoper har en atommasse på 8 u.
Den tungeste af oxygen-isotoperne har en atommasse på 17 u.
Alle oxygen-isotoper har samme atommasse.
Oxygen-isotoper har altid et protontal på 8.
Oxygen-isotoper har forskellige kemiske egenskaber.
Oxygen-isotoper har forskelligt neutrontal. 

Opgave 5

Nogle stjerner består af stof, der er presset så meget sammen, at tomrummet i atomerne er forsvundet. Hvad hedder sådanne stjerner?

Der er 5 svarmuligheder. Sæt et kryds.

Hvide dværge
Sorte huller
Neutronstjerner
Elektronstjerner
Røde kæmper

Opgave 6

Hvilken atomkerne passer til følgende kernefysiske skrivemåde ?

A B C
D E F

Der er 6 svarmuligheder. Sæt et kryds.

A
B

C
D
E
F

Opgave 7

Skemaet handler om de partikler, der indgår i atomer.

Vælg de rigtige betegnelser i skemaet med ordene fra rullelisterne.

Partikel

Atommasse Ladning

1u

Negativ

Neutron

 

Opgave 8

Der er to forskellige lithium-nuklider. Nuklid-tabellen viser, at der er 7,42 % og 92,58 % .
Hvilken gennemsnitlig atommasse har lithium (en decimal)?

Der er 6 svarmuligheder. Sæt et kryds.

6,0 u
7,0 u
6,9 u
6,8 u
6,7 u
7,4 u

Opgave 9

Brug Nuklidtabel A og B.

Hvor stor en del af atomerne i naturligt kviksølv har en masse på 196 u?

Der er 6 svarmuligheder. Sæt et kryds.

15 %
10,02 %   
0,15 %  
1,5 %
150 %
6,85 %

Opgave 10

I dag er det muligt at fremstille et grundstof. Hvilken af følgende udsagn giver den bedste beskrivelse af grundstofomdannelse?

Der er 5 svarmuligheder. Sæt et kryds.

Grundstoffer kan reagere kemisk med hinanden og danne nye grundstoffer
Et grundstof kan opvarmes til kogepunktet og derved omdannes til et andet grundstof.
Et grundstof kan optage en ekstra neutron og omdannes til et andet grundstof. 
Et grundstof kan optage en ekstra proton og omdannes til et andet grundstof.
Et grundstof kan opløses i vand og derved omdannes til et andet grundstof.

 

Opgave 11

Brug Nuklidtabel A og B til at afgøre, hvilke udsagn der er sande.

Sæt kryds ved sandt eller falsk ved hvert udsagn.

  Sandt Falsk
Der er 6,88 % .
Der er tre naturlige chrom-nuklider.
Det letteste naturlige jern-nuklid er
Der er kun ét naturlig guld-nuklid.
Det tungeste naturlige svovl-nuklid er 4 u tungere end .

Opgave 12

Brug Nuklidtabel A og B.

Hvilken atommasse har det letteste calcium-nuklid?

Der er 5 svarmuligheder. Sæt et kryds.

20 u
40 u
22 u
28 u
24 u

Opgave 13

Nedenfor er der tegnet 4 atomkerner.

1 2 3 4

Sæt et kryds i hver linje, hvor tegning og kernefysisk skrivemåde passer sammen.

 
Tegning 1
Tegning 2
Tegning 3
Tegning 4

Opgave 14

En brintbombe eksploderer med en voldsom styrke.

Når en brintbombe eksploderer, frigøres enorme mængder energi. Hvor stammer energien fra?

Sæt kryds ved sandt eller falsk ved hvert udsagn.

  Sandt Falsk
Tunge atomkerner spaltes til mindre atomkerner.
Lette atomkerner går sammen til tungere atomkerner. 
Helium brænder og omdannes til brint.
Brintbeholdere eksploderer.
Hydrogenatomer går sammen og danner heliumatomer.

 

Opgave 15

På tegningen ser du en helium-atomkerne. Pilene viser de to slags kræfter, der virker blandt partiklerne i atomkernen.

Her ser du en række udsagn om de kræfter, der virker mellem partiklerne i atomkernen. Afgør, om udsagnene er sande eller falske.

Sæt kryds ved sandt eller falsk ved hvert udsagn.

  Sandt Falsk
Kernekræfter er langtrækkende frastødningskræfter, som virker mellem alle nabopartikler i atomkernen.
Alle protoner i atomkernen frastøder hinanden.
Kernekræfter er kortrækkende tiltrækningskræfter, der virker mellem nabopartikler i atomkernen.
Alle neutronerne i atomkernen frastøder hinanden.
Mellem protonerne i atomkernen virker elektriske frastødningskræfter.
Mellem alle partikler i atomkernen virker kun elektriske kræfter.