Når felter forandres
Ny Prisma
Fysik og kemi 9 - kapitel 5
Skole:     Navn:  Klasse:

 

Opgave 1

Hvilke af stofferne kan en magnet tiltrække?

 

Der er 9 svarmuligheder. Sæt 4 kryds.

Jern

Alle metaller

Bly

Stål

Guld

Nikkel

Glas

Træ

Kobolt

Opgave 2

To magneter vekselvirker med hinanden. Se på tegningerne af magneterne og vurder, om de tiltrækker eller frastøder hinanden i de tre forskellige situationer.

Der er 3 linjer. Sæt et kryds ved hver linje.  

  Tiltrækning Frastødning

Opgave 3

En magnet er omgivet af magnetiske feltlinjer. Hvordan ligger de magnetiske feltlinjer omkring en stangmagnet?

A B C D

Sæt kryds ved den korrekte tegning.

Der er 4 svarmuligheder. Sæt 1 kryds.

Tegning A:
Tegning B:
Tegning C:
Tegning D:

Opgave 4

Her er en række udsagn om magnetisering af en savklinge. Tag stilling til, hvad der er sandt og falsk.

Der er 5 udsagn. Sæt et kryds ved hvert udsagn.

  Sandt Falsk
Savklingen bliver magnetisk, når magneten stryges i samme retning hen ad klingen 10-20 gange.
Savklingen får en sydpol ved B.

Når vi stryger magneten hen ad savklingen, kommer alle småmagneterne inde i klingen til at ligge hulter til bulter.

En savklinge kan ikke magnetiseres med en stangmagnet.
En savklinge kan magnetisere ved at trække den gennem en spole tilsluttet vekselspænding.

Opgave 5

 

 

Den røde del af magnetnålen er dens nordpol.

 

 

Her er en række udsagn om kompas og magnetisme. Afgør, hvilke udsagn der er sande.

Der er 6 udsagn. Sæt et kryds ud for hvert udsagn.

  Sandt Falsk
Et kompas’ magnetnål har en pluspol.
En magnetnåls minuspol peger altid mod Jordens nordpol.
Jordens magnetiske sydpol ligger i Canada.
Magnetnåles nordpol peger mod Jordens magnetiske sydpol.
En magnetnål har altid en positiv pol.
Et kompas’ magnetnål er fremstillet af sølv.

Opgave 6

Jernkerne Stangmagnet Kulstang Kobberstang Spole

Sæt kryds i felterne ved de ting, du skal anvende for at fremstille en elektromagnet.  

Der er 5 svarmuligheder. Sæt 2 kryds.

Jernkerne
Stangmagnet
Kulstang
Spole
Kobberstang

Opgave 7

 

 

 

 

H.C. Ørsted udførte et meget berømt forsøg i 1820. Hvad viste forsøget?

Her er en række påstande omkring forsøget.

Tag stilling til, hvad der er korrekt.

 

Der er 5 påstande. Sæt et kryds ud for hver påstand.

  Sandt Falsk
Det påvirker ikke magnetnålen at sende strøm gennem ledningen.
Magnetnålen drejer rundt to gange, når vi sender strøm gennem ledningen.
Magnetnålen giver et udslag, når vi sender strøm gennem ledningen.
Bytter vi om på strømretningen gennem ledningen, slår magnetnålen ud til den modsatte side.
Magnetnålen slår ud til samme side uanset, hvilken retning strømmen går gennem ledningen.

Opgave 8

A B C
 
D E  

Hvilken elektromagnet er stærkest?

Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds.
 
A:
B:

C:

D:
E:

Opgave 9

Hvilken pol dannes ved A, B, C og D? 

Sæt et kryds ved hver jernkerne.
 

  Nordpol
Sydpol
  Nordpol
Sydpol
  Nordpol
Sydpol
  Nordpol
Sydpol
       

Opgave 10

I en fysiktime har Sebastian prøvet at få en pære til at lyse med en håndgenerator. Her er nogle udsagn om håndgeneratoren og fremstilling af strøm.

Der er 5 udsagn. Sæt et kryds ved hvert udsagn.
Sandt Falsk
Håndgeneratoren producerer jævnspænding.

Håndgeneratoren producerer vekselspænding.

Håndgeneratoren producerer elektricitet på samme måde som et batteri.
Det er lige anstrengende at dreje håndtaget rundt, uanset om pæren lyser eller ej.
Det er induktionsstrøm, der fremstilles med håndgeneratoren.

Opgave 11

Hvad vil du anvende for at skabe en høj induktionsspænding?

Der er 6 svarmuligheder. Sæt 3 kryds.
 
En eller flere spoler med mange vindinger
Et oscilloskop, der registrerer spændingen som funktion af tiden
Langsomme ændringer af de magnetiske felter
En stærk magnet
Hurtige ændringer af de magnetiske felter
Et batteri med mange volt

Opgave 12

Anders’ nye tv forsynes med elektricitet fra stikkontakten.

Fra en stikkontakt får tv’et ca.:

Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds.

230 joule
230 ampere
230 volt
230 watt
230 kilowatt-timer(kWh)

Opgave 13

Karen Emilie har optaget en spændingskurve ved dataopsamling på computeren.

Her er en række udsagn om kurven.

Der er 7 udsagn. Sæt et kryds ved hvert udsagn.
 
  Sandt Falsk
Den maksimale spænding er 0,0249 volt.
Den maksimale spænding er 6,52 volt.
Periodetiden er ca. 0,02 s.
Periodetiden er ca. 0,02 ms.
Frekvensen er ca. 200 Hz.
Frekvensen er ca. 50 Hz.
Der ses 6 hele perioder på oscilloskopet.

 

Opgave 14

Elværkerne fremstiller vekselspænding, som sendes ud til forbrugerne. Her er en række udsagn om vekselspænding, afgør om de er sande eller falske.

Der er 6 udsagn. Sæt et kryds ved hvert udsagn.
  Sandt Falsk
Én periode består af en bølgetop eller en bølgedal.
Én periode består af to bølgetoppe og to bølgedale.
Elværkerne fremstiller vekselspænding med en frekvens på 60 Hz.
I løbet af én periode skifter strømmen retning 2 gange.
En vekselspænding ligger hele tiden på en konstant værdi.
Elværkerne fremstiller en vekselspænding, der skifter retning 100 gange i sekundet.

Opgave 15

Vælg de rigtige ord fra listen. Alle ordene skal benyttes.

I omsættes kullets kemiske energi til varmeenergi, hvilket får vandet til at koge. ledes ind i , hvor dampen driver turbinens rundt, så varmeenergi omsættes til mekanisk energi, som trækker en . Her består af en kraftig  , mens består af serieforbundne med mange . I generatoren produceres , som sendes ud til forbrugerne.

Opgave 16

Aske har optaget en kurve over effektiv og maksimal spænding ved dataopsamling i en fysiktime.

Her er en række udsagn om effektiv og maksimal spænding. Afgør om de er sande eller falske.

Der er 6 udsagn. Sæt et kryds ved hvert udsagn.

  Sandt Falsk
Den effektive spænding er større end den maksimale spænding.
Den effektive spænding ses som en ret linje på oscilloskopet.
Den mindste spænding vekselspænding på kurven er 0 volt.
En vekselspændingskurve ses som en ret linje i oscilloskopet.

Opgave 17

 A B C D

Janne indsætter en diode i serie med en pære i et vekselstrømskredsløb. Hun lader et oscilloskop vise spændingsfaldet over pæren. Hvilken tegning viser, hvad hun iagttager på oscilloskopet?

Der er 4 svarmuligheder. Sæt 1 kryds.
Tegning A:
Tegning B:
Tegning C:
Tegning D:

Opgave 18

       
  A
B
C
D
E
       

 En transformer.

Vælg de rigtige ord på de fem pladser omkring transformeren.

Opgave 19

Hvordan virker en transformer?

Vælg den mest korrekte forklaring.

Der er 4 svarmuligheder. Sæt 1 kryds.
Strømmen løber gennem jernkernen fra primærspolen til sekundærspolen.
Når der går vekselstrøm i primærspolen, skabes der i jernkernen et  varierende magnetfelt, der inducerer en strøm i sekundærspolen.
Strømmen i primærspolen varmer jernkernen op, så der dannes en strøm i sekundærspolen.
Strømmen i primærspolen skaber elektromagnetiske bølger, der bevæger sig gennem luften og efterfølgende fremkalder en strøm i sekundærspolen.

Opgave 20

Når elværkerne sender strøm ud til forbrugerne, skal energitabet mindskes mest muligt.

Hvilken måleenhed bruges for energi?

Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds.
volt
watt
ampere
joule
hertz

Opgave 21

Hvad er sekundærspændingen på denne transformer?

Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds.
 
16 volt
0,5 volt
32 volt
4 volt
2 volt

 

Opgave 22

Hvad er sekundærspændingen og sekundærstrømmen, når transformeren er ideel?

Der er 6 svarmuligheder. Sæt 2 kryds.
 
115 V
2 A
230 V
460 V
0,5 A
1 A

Opgave 23

Når elværkerne sender strøm ud til forbrugerne, gør de det gennem højspændingsledninger.

Hvad er årsagen til dette?

Der er 4 linjer. Sæt 1 kryds.
 
Når spændingsforskellen er høj, bliver modstanden i ledningerne lille.
Ved høj spænding bliver energitabet i ledningerne mindst muligt.
Højspændingsledninger er placeret så højt oppe i luften, at ledningernes modstand bliver mindre.
Højspændingsledninger er fremstillet af sølv, som har en mindre modstand end kobber, som ellers benyttes.

Opgave 24
 

Hvor stor spændingsforskel kan der være mellem to højspændingsledninger?

Der er 4 svarmuligheder. Sæt 1 kryds.
40 V
400 V
400.000 V
40.000 V

Opgave 25

Hvor anvendes transformere?

Der er 4 svar. Sæt et kryds ved rigtigt eller forkert  ved hvert svar.
  Rigtigt Forkert
Ved halogenlamper, som skal have en større spændingsforskel end de 230 volt i stikkontakten.

Ved opladning af mobiltelefoner, som skal have en større spændingsforskel end stikkontaktens 230 volt.

Ved en legetøjsracerbane, som skal have en mindre spændingsforskel end de 230 volt i stikkontakten.

Ved elværkernes transport af vekselstrøm over store afstande.