Ren kemi
Ny Prisma
Fysik og kemi 8
Skole:     Navn:  Klasse:

 

Opgave 1

 

 En sæbe fremstilles ud fra en fedtsyre og en base. En fedtsyre kan altid kendes på sin kemiske formel.

 Sæt kryds ved fedtsyrerne.

 Der er 6 svarmuligheder. Sæt to kryds. 

C8H18 
C17H33COOH
C2H5OH 
CH4
C21H41COOH
C15H31COONa

Opgave 2

Til fremstilling af sæbe skal der bruges en base. Hvilke ting kendetegner en base?

Sæt kryds ud for rigtigt eller forkert. 

Der er 6 linjer. Sæt et kryds ud for hver linje.

  Rigtigt

Forkert

En base har en pH-værdi under 7.
En base har en pH-værdi over 7.
En base har en pH-værdi på 7.
En base er uskadelig som vand.
En base kan neutralisere en fedtsyre
En base opløser fedt.

Opgave 3

Hvilken ion indeholder baser ofte?

Der er 5 linjer. Sæt et kryds.

OH- 
H+
Cl-
SO4-- 
NO3-

Opgave 4

En fedtsyre kan være mættet eller umættet.

A

B

C
D

Sæt kryds ud for mættet eller umættet.

Der er 4 linjer. Sæt et kryds ud for hver linje.

  Mættet Umættet
Fedtsyre A  
Fedtsyre B 
Fedtsyre C
Fedtsyre D 

Opgave 5

Stregformlen for stearinsyre:

Hvad er den kemiske formel for fedtsyren stearinsyre?

Der er 6 svarmuligheder. Sæt et kryds. 

C15H31COOH
C17H35COOH
C17H33COOH
C21H43COOH 
C19H37COOH
C21H41COOH

Opgave 6

Ved sæbedannelse reagerer en fedtsyre med en base og danner sæbe og vand.

Sæt kryds ved det rigtige svar, så reaktionsligningen stemmer.

C15H31COOH + ____________ C15H31COONa + H2O

Der er 5 svarmuligheder. Sæt et kryds.

HCl
H2O
NaOH
H2SO4
NaCl

Opgave 7

Formlen for sæbe kan være C15H31COONa. Når sæbe opløses i vand, frigøres ionerne.

Hvad hedder sæbeionen?

Der er 5 svarmuligheder. Sæt et kryds.

Na+
Na++ 
C15H31COO- -
C15H31COO-
COONa+

Opgave 8

Mange steder i Danmark er der kalk i vandet.
Brug din viden til at besvare nedenstående spørgsmål om kalkindhold i vand.

Sæt kryds ved sandt eller falsk ved hvert udsagn.
Sæt et kryds ud for hver linje.

  Sandt Falsk
Vand med stort kalkindhold kaldes blødt vand.
Vand med stort kalkindhold kaldes hårdt vand.
Når vandets kalkindhold er stort, skal der bruges mindre sæbe.
Når vandets kalkindhold er stort, skal der bruges mere sæbe.
Kalk binder sæbeionerne, så de virker bedre.
Demineraliseret vand indeholder meget kalk.

Opgave 9

Når vandet indeholder kalk, indeholder det calcium-ioner. Hvad hedder calcium-ionen?

Der er 6 svarmuligheder. Sæt et kryds.

Ca --
Ca +
K+
Ca ++
K ++
C ++

Opgave 10

Tegningen viser fire reagensglas, som indeholder vand med forskelligt kalkindhold. Hvert glas er rystet med 3 dråber sæbeopløsning. 

A B C D

 Sæt et kryds i hver række ved det rigtige indhold i glassene. 

  Demineraliseret vand Blødt vand Hårdt vand Kalkvand
Reagensglas A
Reagensglas B
Reagensglas C
Reagensglas D

Opgave 11

Du har fremstillet din egen sæbe og måler pH-værdien til 10.

Sæt kryds ved rigtigt eller forkert ved hvert udsagn.

Sæt et kryds ud for hver linje.

  Rigtigt  Forkert
Din sæbe er velegnet til ansigtssæbe.
Din sæbe farver lakmus blå.
Din sæbe farver lakmus rød.
Din sæbe er en base.
Din sæbe er en syre.
Din sæbe er udelukkende egnet til håndsæbe.

Opgave 12

Maskinopvaskemiddel har en pH-værdi på 13.

 

Din ven er så uheldig, at han får opvaskemidlet i øjet. Hvad skal I gøre?

Der er fem udsagn. Sæt et kryds.

Lade som ingenting, da det ikke er farligt.
Skylle øjet grundigt med vand og søge læge.
Skylle øjet med eddike.
Skylle øjet med citronsaft.
Sætte et plaster for øjet.

Opgave 13

Du skal bruge din viden om emnet til at besvare spørgsmålene om kalksæbe.

Sæt kryds ud for rigtigt eller forkert ved hvert udsagn.

   Rigtigt Forkert
Kalksæbe er velegnet til vask af murertøj.
Kalksæbe er et tungtopløseligt salt. 
Kalksæbe er hvid håndsæbe med stort kalkindhold.
Kalksæbe modvirker fedtet hud.
Kalksæbe er calcium-ioner bundet til sæbe-ioner.
Kalksæbe kan have formlen (C15H31COO)2Ca.

 

Opgave 14

På tøjet er der en fedtplet, som sæbeionerne opløser.   

1 2 3
 
4 5  

Du skal finde den tekst, der passer til hver tegning.
Skriv 1 ved den tekst, der passer til tegning 1, 2 ved teksten der passer til tegning 2 osv.

Den ”fedtelskende ende” af sæbeionerne sætter sig fast i fedtpletten, mens den ”vandelskende ende” vender ud mod vandet.
Fedtpartiklerne frastøder hinanden og hænger fast i vandet. De bliver derfor let skyllet ud sammen med vandet.
Sæbeionerne frastøder hinanden og begynder at trække fedtpletten fra hinanden. Fedtpletten begynder at løsne sig fra tøjet.
Sæbeionerne adskiller fedtpletten i mindre og mindre fedtpartikler, som samtidigt løsriver sig helt fra tøjet.
Sæbeionerne er på vej ned i vandet til fedtpletten.

Opgave 15

Hovedbestanddelen af cremer er vand og fedtsyrer.

Hvad kaldes et stof, som gør det muligt at blande vand og fedtstoffer til en ensartet masse?

Der er 5 svarmuligheder. Sæt et kryds. 

En kalkbinder
En base
En sæbeion
En regulator
En emulgator