Partikler med fart på
Ny Prisma
Fysik og kemi 9
Skole:     Navn:  Klasse:

 

Opgave 1

Et atom har oftest to slags partikler i atomkernen.
Hvad hedder partiklerne?

Der er 6 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje. 

 

Sandt

Falsk

Ioner

Elektroner

Protoner

Fotoner

Neutroner

Neutrinoer

Opgave 2

 Et calcium-nuklid kan have 22 neutroner. Hvilken kernefysisk skrivemåde er den korrekte for dette nuklid?

 A)         B)         C)         D)           E)           F)

 Hvilken skrivemåde er korrekt?

 Der er 6 svarmuligheder. Sæt et kryds.

A
B
C
D
E
F

Opgave 3

Her er en række udsagn om radioaktive atomkerner. Tag stilling til hvad der er sandt og falsk.  

Der er 5 udsagn. Sæt et kryds ved hvert udsagn.

  Sandt Falsk
En radioaktiv atomkerne er ustabil og udsender oxygen.
Alle atomkerner med mindre end 70 protoner i kernen er radioaktive.
En radioaktiv atomkerne kan udsende en heliumkerne.
Når en radioaktiv atomkerne udsender en partikel, kan den blive til et nyt stof.
Radioaktive stoffer er altid gasser.

Opgave 4

Der eksisterer 3 hydrogen-isotoper.

,  og

Her er en række udsagn om hydrogen-isotoper. Afgør, hvilke udsagn der er sande.

Der er 6 linjer. Sæt et kryds ud for hvert udsagn.

  Sandt Falsk
Den tungeste af hydrogen-isotoperne har en atommasse på 2 u.
Alle hydrogen-isotoper har en atommasse på 1 u.
Alle hydrogen-isotoper har samme atommasse.
Hydrogen-isotoper har forskelligt neutrontal.
Hydrogen-isotoper har forskellige kemiske egenskaber.
Hydrogen-isotoper har altid et protontal på 1.

Opgave 5

I fysiktimerne kan vi registre alfapartikler ved hjælp af forskelligt udstyr. Hvad kaldes de?

Der er 5 svarmuligheder. Sæt 3 kryds.

Oscilloskop

Geigertæller

Multimeter
GM-rør
Tågekammer

Opgave 6

Her er en række påstande omkring baggrundsstråling. Tag stilling til, hvad der er korrekt.

Der er 5 linjer. Sæt et kryds ud for hver linje.

Sandt Falsk
Baggrundsstrålingen er størst i Vestjylland.
Der er næsten ingen baggrundsstråling inden døre.
En pilot modtager mere baggrundsstråling end en gennemsnitsdansker.

Der er mere uran og thorium i Bornholms undergrund end andre steder i Danmark.

Der er radioaktive stoffer i din krop, som bidrager til den baggrundsstråling, du modtager.

Opgave 7

Radon reagerer ikke kemisk med andre stoffer.

Det skyldes, at ……..

Der er 5 svarmuligheder. Sæt et kryds.

Radon er en gas (luftart).
Radonatomer bevæger sig for hurtigt.
Radon har 8 elektroner i yderste skal.
Radonatomet er for lille.
Radon er radioaktivt, og radioaktive atomer reagerer aldrig.

Opgave 8

Sæt de rigtige ord ind fra listen.

Strålingstype

Atommasse

Består af

Stoppes/ svækkes mærkbart af

Alfa

Elektroner

Ingen

Opgave 9

I skolens tågekammer kan læreren bruge radium-226 (Ra-226) som alfakilde.  

Hvilken atomkerne henfalder Ra-226 til, når den udsender en alfapartikel? 

  + ________ 

Sæt et kryds ud for den rigtige atomkerne.

Opgave 10

I forbindelse med radioaktiv forurening optræder jod-131 ofte. Jod-131 udsender betapartikler.

 Hvilken atomkerne henfalder jod-131 til, når den udsender en beta-partikel?

   e  + ________

 Sæt et kryds ud for den rigtige atomkerne.

Opgave 11

Her er en række udsagn om gammastråling, γ-stråling.

Der er 5 udsagn. Sæt et kryds ved hvert udsagn.

Sandt Falsk
Ved udsendelse af γ-stråler dannes et nyt grundstof.  
γ-stråler er i familie med røntgenstråling.
γ-stråler kan standses af papir.
γ-stråler kan ødelægge levende celler.
γ-stråler bevæger sig med samme fart som lyden, 340 m/s.

Opgave 12

Hvad er halveringstiden for den radioaktive jod-131?

Der er 5 svarmuligheder. Sæt et kryds.

  4 døgn
  8 døgn
16 døgn
32 døgn
64 døgn

Opgave 13

Her er en række udsagn om kulstof-14.

Der er 5 udsagn. Sæt et kryds ved hvert udsagn.

Sandt Falsk
Kulstof-14 er radioaktiv.
Alle levende organiske materialer optager kulstof-14,
Ved hjælp af kulstof-14 metoden, kan alderen på gamle guldmønter bestemmes.
Politiet kan benytte kulstof-14 metoden til at finde dødstidspunktet for et lig..
Fysikere har brugt kulstof-14 metoden til at afgøre, at Grauballemanden stammer fra 200 f.kr.

Opgave 14

Sæt de rigtige ord ind fra listen.

Der optræder ofte tre radioaktive i forbindelse med radioaktiv

forurening. Strontium-90 er farlig, fordi det kemisk ligner og går ind og

erstatter s plads i knoglerne. Strontium-90 udsender betastråler som

rammer og kan herved forårsage .  Cæsium-137 går

ind og erstatter , som er fordelt overalt i kroppen. Jod-131 har en kort

på kun 8 dage. For at undgå, at jod-131 skal opmagasineres i

kroppens iodbank, , skal befolkningen spise .

Opgave 15

Kernekraftværker fremstiller elektricitet ved spaltning af uran. Hvad er fordelene ved brugen af kernekraft?

Der er 4 udsagn. Sæt et kryds ved hvert udsagn.

  Sandt Falsk
Der er intet radioaktivt affald fra et kernekraftværk.
Kernekraftværker er 100 % sikre og forurener ikke. De kan med fordel placeres i millionbyerne, så elektriciteten ikke skal transporteres så langt.
Der dannes ingen CO2 på et kernekraftværk.
Uran er en vedvarende energikilde. 

Opgave 16

Der er ofte diskussion om bestråling af fødevarer. Her er en række udsagn om emnet.

Der er 5 udsagn. Sæt et kryds ved hvert udsagn.

  Sandt Falsk

I Danmark er det forbudt at bestråle mælk, fordi mælken bliver radioaktiv ved bestrålingen.

β- og γ-partikler kan slå bakterier og mikroorganismer ihjel.
I Danmark er det kun tilladt at bestråle sydlandske frugter.
Astronauter spiser bestrålede fødevarer.
Bestrålede fødevarer har meget lang holdbarhed.

Opgave 17

En del fabrikker anvender ioniserende stråler, når de fx fylder hårshampoo på flaske.

Hvilken slags stråling anvender de?

Der er 4 svarmuligheder. Sæt et kryds.

β-stråling
α-stråling
UV-stråling
γ-stråling

Opgave 18

Henriette har beskadiget sit ben under skiløb. Hun undersøges på hospitalet. Her får hun sprøjtet radioaktivt technetium ind i blodbanen. I fysik/kemitime kan Henriettes lærer måle, at Henriette udsender ioniserende stråling.

Hvilken slags stråling kan det ikke være?

Der er 4 svarmuligheder. Sæt 2 kryds.

β-stråling
α-stråling
UV-stråling
γ-stråling

Opgave 19

Ioniserende stråler taber energi i stof, fordi de…

Der er 4 svarmuligheder. Sæt 1 kryds.

skubber til molekylerne
slår elektroner løs
absorberes af atomkernerne
støder ind i atomerne og får dem til at vibrere

Opgave 20

Både α-, β- og γ-partikler kan trænge igennem stof. Nedenfor er en række udsagn om emnet.

Der er 5 udsagn. Sæt et kryds ved hvert udsagn.

  Sandt Falsk
α -partikler er svære at stoppe, fordi de er så tunge
γ-partikler kan gå igennem et menneske næsten uden at miste energi.
β-partikler stoppes af et lag papir, men ikke af bly.
Både α-, β- og γ-partikler stoppes eller svækkes mærkbart af et tykt lag bly.

Hvis et lag på 1 mm bly stopper halvdelen af nogle γ-partikler, vil et lag på 2 mm bly stoppe dem alle.