Jordens skatte
Ny Prisma
Fysik og kemi 9 - kapitel 3
Skole:     Navn:  Klasse:

 

Opgave 1

Et metal er kendetegnet ved, at nogle af metallets elektroner danner en elektrongas.

Her er en række udsagn om, hvad et metals elektrongas består af.

Sæt kryds ved sandt eller falsk ved hver linje.

 

Sandt

Falsk

Positive elektroner, positroner

Specielt hurtige elektroner
De elektroner, der kan bevæge sig frit mellem metallets atomer
Specielt tunge elektroner, der har en masse på 1 u

 

Opgave 2

Kamilla vil lige smage på den skoldhede kakao; men hun brænder sig på sølvskeen.

Hvilken egenskab hos metallet bevirker, at skeen bliver brændende varm?

Der er 6 svarmuligheder. Sæt 2 kryds.

Varmeledningsevne
Elektrisk ledningsevne
Magnetisk ledningsevne
Lysledningsevne
Termisk ledningsevne
Neutronledningsevne

Opgave 3

Langt de fleste metalgenstande i vores hverdag består af legeringer.
Det gælder fx alle vores nuværende danske mønter.

Men hvad er en legering?

Der er 6 svarmuligheder. Sæt 1 kryds

Et metal, der har fået en overfladebehandling
Et metal, der er galvaniseret
En blanding af to eller flere metaller
Et metal, der er fremstillet af støbejern
Et metal, der står til venstre for hydrogen i spændingsrækken
Et metal, der er forsølvet

 

Opgave 4

Når man leder kulmonooxid hen over jernmalm dannes frit jern og kuldioxid.

Sæt kryds ved det rigtige svar, så reaktionsligningen stemmer.

3 CO + Fe2O3 2 Fe + _____________

Der er 6 svarmuligheder. Sæt 1 kryds.

CO2
CO
3 CO2
C3O2
2 CO3
C3O6

Opgave 5

Brug det periodiske system til at afgøre om følgende grundstoffer er metaller eller ikke-metaller.

Der er 7 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje.

  Metal Ikke-metal
Aluminium
Bor
Wolfram
Brom
Barium
Tin
Kviksølv

Opgave 6


Spændingsrækken for nogle metaller 

Metallerne Mg, Fe, Pb og Zn vil alle gå i opløsning og udvikle hydrogen, hvis de puttes i saltsyre.

Placer metallerne i den rigtige rækkefølge på de tomme linjer afhængig af, hvor hurtigt de opløses i syre.

Opløses hurtigst     Opløses langsomst

Opgave 7
 


Spændingsrækken for nogle metaller.

 Vi kommer et søm af jern, Fe, ned i et glas med kobbersulfat, CuSO4. Hvad kan vi iagttage?

 Der er 6 svarmuligheder. Sæt 1 kryds.

Der sker ingenting
Der dannes et tyndt kobberlag på jernsømmet
Der dannes et tyndt sølvlag på jernsømmet
Væsken farves rød af kobberet
Der dannes et gult lag svovl på sømmet
Der bobler oxygen op fra væsken

Opgave 8

I kemi har Bettina forsølvet en kobbertråd ved at putte den i en opløsning med sølvnitrat, lapis.
Sølvnitrat indeholder den samme sammensatte ion, som findes salpetersyre HNO3. I sølvnitrat er hydrogen blot erstattet af sølv.

Hvad er den rigtige betegnelse for sølvionen i sølvnitrat?

Der er 6 svarmuligheder. Sæt 1 kryds

Ag+
A+
Ag+ +
Ag-
Al+ + +
Au+

Opgave 9

 

Indsæt de rigtige ord fra listen. Ikke alle ordene fra listen skal benyttes.

Metaller har en række særlige egenskaber, som vi ofte stifter bekendtskab med i vores dagligdag. Når Mikkel en kold vintermorgen tager fat om sit aluminiumscykelstyr og sin plastcykelsadel, føles styret meget koldere end cykelsadlen. Det skyldes metallets gode .

Ida Marie rykker ledningen ud af stikkontakten og opdager, at ledningen er defekt. Ved hanstikket kan hun tydeligt se kobberledningen stikke frem. Ledninger er ofte fremstillet af kobber, fordi metallet har en god .

Kamilla pudser sit sølvarmbånd, så det bliver helt skinnende. Armbåndet skinner, fordi sølvet er .

Opgave 10


Spændingsrækken for nogle metaller.

Vi kommer en kobbertråd, Cu, ned i et glas med jernsulfat, FeSO4. Hvad kan vi iagttage?

Der er 6 svarmuligheder. Sæt 1 kryds.

Der sker ingenting
Der dannes et tyndt lag jern på kobbertråden
Der dannes et tyndt sølvlag på kobbertråden
Væsken farves grøn af jernet
Der dannes et gult lag svovl på kobbertråden
Der bobler oxygen op fra væsken

Opgave 11

Når en kobbertråd, Cu, sættes ned i en opløsning med sølvnitrat, AgNO3, sker der en kemisk reaktion.

Hvilke reaktionsskemaer passer til denne reaktion?

Der er 4 svarmuligheder. Sæt 2 kryds.

Cu+ + + 2 Ag 2 Ag+ + + C
Cu+ + + 2 Ag + 2 NO3- 2 Ag+ + + Cu + 2 NO3-
Cu + 2 Ag+ 2 Ag + Cu++

Cu + 2 Ag+ + 2 NO3- 2 Ag + Cu+ + + 2 NO3-

 

Opgave 12


Spændingsrækken for nogle metaller.

 

I bægerglasset er der en bolt, hvorom der er viklet et magnesiumbånd.

Hannah udfører et korrosionsforsøg i kemi. I 100 ml saltvand nedsænker hun forskellige bolte, der er omviklet med forskellige metaller. Inden Hannah påbegynder forsøget, gør hun sig overvejelser omkring forsøgsresultatet.

Du skal hjælpe hende med at finde den bolt, der vil være mest modstadsdygtig mod korrosion.

Der er 6 svarmuligheder. Sæt 1 kryds.

 

Stålbolten alene
Stålbolten omviklet med en alustrimmel
Stålbolten med en omviklet magnesiumstrimmel
Stålbolten med en omviklet jerntråd
Zinkbolten med en omviklet jerntråd
Magnesiumbolten med en omviklet jerntråd

Opgave 13

Tegning 1 Tegning 2 Tegning 3 Tegning 4

Ved korrosionsbeskyttelse af varmtvandsbeholdere og olietanke kan man benytte elektrisk rustbeskyttelse. I kemi udfører Frederik et forsøg, der skal illustrere den elektriske rustbeskyttelse.

I hvilken af de fire situationer er stålulden beskyttet ved elektrisk rustbeskyttelse, som mindsker ståluldens korrosion.

Der er 4 svarmuligheder. Sæt 1 kryds.
På tegning 1
På tegning 2
På tegning 3
På tegning 4

Opgave 14

Hvad kan man sætte ind i kredsløbet mellem A og B, så pæren kan lyse?

Der er 7 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje.

  Sandt Falsk
Aluminium
Glas
Jern
Plast
Sølv
Træ
Gummi

Opgave 15

 

 

Når fx magnesium eller zink kommer ned i en syre, går metallerne i opløsning samtidig med, at der bobler en luftart op fra syren.

Hvilken luftart bobler op?

Der er 6 svarmuligheder. Sæt 1 kryds.

Hydrogen
Helium
Oxygen
Nitrogen
Kuldioxid
Methan

Opgave 16


Spændingsrækken for nogle metaller.

Hvilke metaller er ædle?

Navn Kemisk symbol Ædelt Uædelt
Guld Au
Zink Zn
Kviksølv Hg
Kobber Cu
Kalium K
Aluminium Al
Bly Pb
Magnesium Mg
Sølv Ag

Opgave 17

Når magnesiumstykker puttes ned i saltsyre, vil det reagere med saltsyren, og der vil boble hydrogen op.

Hvilke reaktionsskemaer kan passe til denne reaktion?

Der er 6 svarmuligheder. Sæt 3 kryds.

Mg + 2 H+ + 2 Cl- Mg++ + 2 Cl- + H2
HCl + Mg MgCl + H2
Mg + 2 H+ Mg++ + H2
Mg++ + 2 H+ + 2 Cl- MgH2 + Cl2
Ma + 2 HCl MaCl2 + H2
Mg + 2 HCl MgCl2 + H2

Opgave 18

Her er en række udsagn om jern og rust.

Sæt kryds ved sandt eller falsk ved hver linje. 

  Sandt Falsk
Man kan beskytte jern med almindelig maling
Man kan beskytte jern ved at blande det med kulstof
Man kan beskytte jern ved at blande det med chrom
Cl--ioner i vand får jern til at ruste langsommere
Oxygen og vand får jern til at ruste
Rust består bl.a. af jernhydroxid, Fe2(OH)3