Lim mellem atomerne
Ny Prisma
Fysik og kemi 8
Skole:     Navn:  Klasse:

 

Opgave 1

 
 

Her ser du en modeltegning af et atom.

Hvilket atom forestiller modellen? 

Der er 5 svarmuligheder. Sæt et kryds. 

Et oxygenatom (O)
Et svovlatom (S)
Et berylliumatom (Be) 
Et argonatom (Ar)
Et chloratom (Cl)

 


 

Opgave 2

Ud fra Det Periodiske System kan du afgøre, hvilke udsagn der er rigtige.

Sæt kryds ved sandt eller falsk ved hvert udsagn.

Der er 6 linjer. Sæt 1 kryds i hver linje.

  Sandt  Falsk
Calcium ligger i 4. periode.
Heliumatomet har to elektroner i yderste elektronskal.  
Svovl ligger i 5. hovedgruppe.
Xenon er en inaktiv gas.
Et guldatom har i alt 78 elektroner i sine elektronskaller.
Uranatomet har elektroner i 6 elektronskaller.

 

Opgave 3

Når grundstofferne danner kemiske bindinger med hinanden, følger de nogle bestemte regler.

Sæt kryds ved sandt eller falsk ved hvert udsagn.

  Sandt Falsk
Et atom tilstræber at få netop 8 elektroner i den inderste skal.
Et atom tilstræber at få netop 8 elektroner i den yderste skal.
Grundstof nr. 8 er særlig stabilt og indgår sjældent i kemiske forbindelser.
Grundstoffer i 8. hovedgruppe kaldes inaktive gasser.
Alle molekyler indeholder netop 8 atomer.

Opgave 4

Bindingen mellem calcium og chlor er en ionbinding.

Hvad hedder den kemiske formel for calciumchlorid?

Der er 5 svarmuligheder. Sæt et kryds.

CaCl
Ca2Cl
CaCl2
Ca2Cl2
Cl2Ca

Opgave 5

I Det Periodiske System kan du finde grundstoffet aluminium. Hvilke oplysninger om aluminium er korrekte?

Sæt kryds ved Rigtigt eller Forket ved hvert udsagn.

Der er 6 linjer. Sæt et kryds ud for hver linje.

  Rigtigt

Forkert

Aluminium ligger i 3. hovedgruppe.
Aluminium har 12 protoner i kernen.
Aluminium er grundstof nummer 13.
Aluminium danner ionen Al++.
Aluminium danner ionen Al+++.
Aluminium er et metal.


 

Opgave 6

Her er nogle tegninger af atommodeller.

1 2 3
 

4

5  

Hvilken tegning symboliserer et magnesiumatom?

Der er 5 svarmuligheder. Sæt et kryds.

Tegning 1:

Tegning 2:
Tegning 3:
Tegning 4:
Tegning 5:

Opgave 7

Ethanol har formlen C2H5OH.

Sæt et kryds ved hvert udsagn.                                                                                                                     

  Sandt Falsk
I ethanol er atomerne bundet sammen af en metalbinding.
I ethanol er atomerne bundet sammen af en kovalent binding.
Ethanol er opbygget af ioner.
I ethanol er atomerne bundet sammen af en hybridbinding.
I ethanol er atomerne bundet sammen af en gasbinding.

Opgave 8

Gassen ethan har den kemiske formel C2H6.

Hvilke af følgende oplysninger om ethan er rigtige?

Sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert ved hvert udsagn.

Der er 6 linjer. Sæt et kryds ud for hver linje.

  Rigtigt Forkert
C2H6 er en uorganisk forbindelse.
C2H6 består af netop 2 atomer.
C2H6 består af netop 6 atomer.
C2H6 består af netop 8 atomer.
C2H6 er et grundstof.
C2H6 er en mættet forbindelse.

Opgave 9

I kemi har du brugt kaliumpermanganat, KMnO4, til bl.a. at undersøge, hvordan ioner bevæger sig i et elektrisk felt.

Kaliumpermanganat er en ionforbindelse, som indeholder to slags ioner: kalium-ioner og permanganat-ioner.

Hvad er den rigtige betegnelse for permanganat-ionen?

Der er 6 svarmuligheder. Sæt et kryds.

MnO4-
MnO4--
K+
MnO4++
MnO4+
Mn++

 

Opgave 10

Her er nogle stregformler for forskellige kemiske stoffer. 

1 2 3 4

Sæt et kryds i hver række ved den rigtige kemiske formel. 

  H2O C2H6 C2H5OH CH4
Tegning 1
Tegning 2
Tegning 3
Tegning 4

 

Opgave 11

Hvilke af følgende stoffer er grundstoffer?

Sæt kryds ved grundstofferne.

H2
H2O2
O2
Co
CO2
C
CO
H2O

Opgave 12

Nedenfor ser du prikformler af nogle atomer.

Brug prikformlerne til at placere grundstofferne i de rigtige hovedgrupper.

Sæt et kryds i hver række ved den hovedgruppe, grundstoffet findes i.

Hovedgruppe

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

S

Si

Ar

Ga

Be

Ca

 

Opgave 13

Hvad er fælles for grundstofferne i 8. hovedgruppe?

Sæt kryds ved sandt eller falsk ved hvert udsagn.

  Sandt Falsk
De er alle metaller.

De indgår normalt ikke i kemiske forbindelser.

De er alle luftarter.
De kan alle brænde.
De har alle 7 elektroner i den yderste elektronskal

 

Opgave 14

Brug Det Periodiske System til at afgøre, hvilke udsagn der er sande.

Sæt et kryds ud for hvert udsagn.          

  Sandt Falsk
Der er 8 perioder i Det Periodiske System.
Der er 8 hovedgrupper i Det Periodiske System.
Oxygen er grundstof nr. 8.
De fleste grundstoffer er gasser.
Oxygen er grundstof nr. 76.
Grundstoffer i samme periode har fælles kemiske egenskaber
De fleste grundstoffer er metaller.
Grundstoffer i 5. periode har elektroner i 4 skaller.

 

Opgave 15

En model af iongitteret for køkkensalt, NaCl.

 

Hvordan er iongitteret i NaCl opbygget?

Sæt kryds ved den bedste forklaring.

Der er 3 svarmuligheder. Sæt et kryds.
 

NaCl består af natrium- og chlorioner, som er bundet sammen i et iongitter. Ionerne holdes sammen af stærke magnetiske kræfter, som virker mellem ionerne. Hvis en stærk magnet kommer i nærheden af iongitteret, går det i stykker, og natriumchlorid smelter. Nu kan det lede strømmen.
NaCl er opbygget af Na+-ioner og Cl--ioner. Elektriske kræfter holder ionerne sammen i et iongitter. Hvis vi opløser natrumchlorid i vand eller smelter det, går iongitteret i stykker, og det kan lede strømmen.
NaCl består af Na- og Cl-molekyler. Molekylerne binder sig sammen med kovalente bindinger i et gitter. Stoffet kan opløses i vand, da molekylerne kan binde sig til vandmolekyler med kovalente bindinger. NaCl kan aldrig lede strømmen.

 

Opgave 16

En model af et vandmolekyle.

 

Vandmolekylet er et eksempel på en kovalent binding. Nedenfor er der en række udsagn om kovalente bindinger. Afgør, om udsagnene er sande eller falske.

Sæt et kryds ud for hvert udsagn.

  Sandt Falsk
I en kovalent binding deles atomerne om to eller flere elektroner. 
Stoffer, der er opbygget af kovalente bindinger, kan altid lede strøm.
Et vandmolekyle er en kovalent binding, som består af  2 oxygenatomer og 1 hydrogenatom.
Det er mest metaller, der danner kovalente bindinger.
I vandmolekylet er der to dobbeltbindinger.