Styr på tingene
Ny Prisma
Fysik og kemi 8
Skole:     Navn:  Klasse:

 

Opgave 1

 

Hvorfor bøjer bimetallet, når det opvarmes?

Der er seks svarmuligheder. Sæt to kryds.

Jern udvider sig mere end messing ved opvarmning.   
Metallerne udvider sig lige meget ved opvarmning.   
Messing udvider sig mere end jern ved opvarmning.   
Metallerne trækker sig sammen ved opvarmning.     
Jern trækker sig mere sammen end messing ved opvarmning.  
Metallerne udvider sig ikke lige meget ved opvarmning.    

Opgave 2

Angiv de rigtige måleenheder i de tomme felter. 

Spænding 
Strømstyrke
Modstand (Impedans) 

Opgave 3

Modstanden er på 100 W, og du måler spændingsfaldet over den til 10 V.
Hvor stor bliver strømmen i kredsen?

Der er 7 linjer. Sæt to kryds.

1 A 
0,1 A 
10 mA
100 mA 
5 mA 
1000 mA
0,005 A

Opgave 4

Du må gerne bruge Det Periodiske System.

Silicium er en halvleder, som benyttes meget i fremstillingen af integrerede kredse. 

Sæt kryds ved sandt eller falsk ved hvert udsagn om silicium.

  Sandt Falsk
Silicium ligger i 4. hovedgruppe.    
Silicium er et metal.
Silicium har egenskaber, der kan minde om både metaller og ikke-metaller.
Det kemiske tegn for silicium er S.
Silicium ligger i 4. periode.

Opgave 5

Hvilke materialer kan indsættes mellem A og B, så pæren lyser?

Sæt kryds ved rigtigt eller forkert. Sæt et kryds ud for hver linje.

  Rigtigt

Forkert

Kul
Plast
Jern
Alufolie
En saltvandsopløsning
Gummi

Opgave 6
 

A B C
 
D E  

 Der er indsat en eller to dioder i hvert kredsløb. Hvordan lyser pæren?

Sæt et kryds i hver række ved pærens måde at lyse på. 

  Lyser ikke Lyser med halv effekt  Lyser normalt
Kredsløb A

Kredsløb B
Kredsløb C
Kredsløb D
Kredsløb E

Opgave 7

Sæt et kryds i hver række ved det rigtige diagramtegn. 

 
Transistor
Kondensator
Voltmeter
Diode
Pære
Modstand

Opgave 8

 
Kulmodstande

Du skal undersøge, om modstanden i en af kulmodstandene svarer til farvekoden.
Hvilket apparat skal du benytte?

Der er 5 svarmuligheder. Sæt et kryds.

Amperemeter
Voltmeter
Ohmmeter
Strømforsyning
Wattmeter

Opgave 9

 Sæt kryds ved sandt eller falsk ved hvert udsagn om transistoren.

Sæt 1 kryds ud for hver linje.

  Sandt Falsk
Der kan altid gå en strøm fra c til e gennem en transistor.
En basisstrøm går ind gennem b og ud gennem e.
En lille basisstrøm fra b til e lukker op for en stor strøm fra c til e.
Med en transistor kan en lille strøm styre en stor strøm.
Med en transistor kan en stor strøm styre en lille strøm.
En transistor er en elektrisk kontakt, der tændes og slukkes af en lille strøm.

Opgave 10

 

På tegningen ser du et kredsløb med to transistorer. Hvordan lyser pæren?

Sæt kryds ved rigtigt eller forkert ud for hvert udsagn.

  Rigtigt Forkert
Pæren lyser normalt og vedvarende.
Pæren lyser svagt og vedvarende.
Pæren blinker vedvarende.
Pæren lyser ikke.     
Pæren lyser normalt et kort øjeblik.

Opgave 11

Sæt kryds ved sandt eller falsk ved hvert udsagn.

  Sandt Falsk
En kondensator skal oplades med vekselstrøm.
En kondensator kan gemme strøm.
Kondensatorens isolerende lag kan være et tyndt guldfolie. 
Det er vekselstrøm, der kommer fra en opladet kondensator.  
En kondensator kan bestå af tynde alu-folier adskilt med plastfolier. 

Opgave 12

 

Kondensatoren i kredsløbet er opladet. Hvordan lyser pæren?

Sæt kryds ved rigtigt eller forkert ud for hvert udsagn.

  Rigtigt Forkert
Pæren lyser normalt og vedvarende.
Pæren lyser svagt men vedvarende. 
Pæren blinker vedvarende.
Pæren lyser ikke.  
Pæren lyser normalt i et kort tidsrum.

Opgave 13

Modstande kan indgå i kredsløb som dette:

Sæt kryds ved rigtigt eller forkert ved følgende udsagn om modstande.

  Sandt Falsk
Modstanden begrænser strømmen i kredsen.
Jo større modstanden er, jo større bliver strømmen. 
Modstande kan blive varme, hvis strømmen er stor.
Modstande virker forskelligt med vekselstrøm og jævnstrøm. 
En modstands værdi kan angives vha. farvede ringe.

Opgave 14

Angiv en typisk anvendelse for følgende komponenter:

A: Modstand B: Temperaturfølsom modstand C: Lysfølsom modstand
D: Lysdiode E: Kondensator F: Transistor

Sæt et kryds i hver række ved det rigtige bogstav.

  A   B C D E F
Føler i elektronisk termometer 
Lysføler i fx fotografiapparater
Lysgiver i fx cykellygter
Genopladeligt batteri
Elektronisk kontakt
Regulering af elektrisk strøm

Opgave 15

Hvad sker der, når potentiometret drejes i pilens retning?

Der er 5 svarmuligheder. Sæt et kryds.

Pæren lyser svagere, fordi modstanden i kredsen bliver mindre.
Pæren lyser svagere, fordi modstanden i kredsen bliver større.
Pæren lyser stærkere, fordi modstanden i kredsen bliver mindre.
Pæren lyser på samme måde hele tiden, fordi potentiometeret har en bestemt modstand.
Pæren går ud, fordi kredsen kortsluttes.

Opgave 16

A B C D

Hvordan skal kondensatoren forbindes med strømforsyningen, når den oplades?

Sæt kryds ved den rigtige tegning.

Tegning A
Tegning B
Tegning C
Tegning D

Opgave 17

En opladet kondensator bliver forbundet med en transistoropstilling, som vist på tegningen.

Hvordan lyser pæren?

Pæren lyser, indtil kondensatoren fjernes.
Pæren lyser et stykke tid. 
Pæren lyser ikke.
Pæren eksploderer.
Pæren blinker et stykke tid.