Fysik og kemi er overalt
Ny Prisma
Fysik og kemi 8
Skole:     Navn:  Klasse:

 

Opgave 1

Tre betingelser skal være opfyldt, før en brand kan opstå.
Betingelserne sættes sammen i en brandtrekant.

Afgør hvilke ting, der hører med til brandtrekanten. Sæt kryds ved det, der indgår i brandtrekanten.

Der er syv linjer. Sæt et kryds ud for hver linje.                                                           

  Rigtigt

Forkert

Et brandbart materiale 
Nitrogen
Oxygen
Hydrogen
Ilt 
En temperatur på 50 °C
En bestemt antændelsestemperatur

Opgave 2

I skålen er der brændende petroleum. Fra urinposen blæses henholdsvis oxygen, atmosfærisk luft og kuldioxid hen over skålen. 

Hvordan påvirker gasserne branden? Sæt kryds ved rigtigt eller forkert ved hvert udsagn.

  Rigtigt Forkert
Oxygen slukker branden.
Kuldioxid får branden til at blusse op.  
Kuldioxid slukker branden.
Atmosfærisk luft ændrer ikke brandens styrke.  
Atmosfærisk luft slukker branden.  
Oxygen får branden til at blusse op.   

Opgave 3

Ved forbrænding af flaskegas, propan, dannes kuldioxid og vand. Sæt kryds ved det rigtige svar, så reaktionsligningen stemmer.

C3H8 + 5 O2 → ____________ + 4 H2O

Der er seks svarmuligheder. Sæt et kryds.

3 CO3
3 CO2
CO
3 CO
CO2
K2O

Opgave 4

Du er ved at friturestege fiskefileter. Pludselig selvantænder friturefedtet og bryder i brand. Hvordan kan du slukke branden?

Sæt kryds ud for rigtigt eller forkert.

Der er 6 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje.

  Rigtigt Forkert
Hælde koldt vand i gryden med friturefedtet. 
Hælde koldt friturefedt i gryden.
Slukke for komfuret og lægge låg på gryden.
Benytte en pulverslukker. 
Komme isterninger i gryden.  
Hælde det brændende friturefedt i vasken. 

Opgave 5

Skal man bruge skum, vand eller pulver til at slukke en benzinbrand?

Sæt kryds ved de rigtige beskrivelser.

Der er 4 svarmuligheder.

En benzinbrand må aldrig slukkes med vand. Vandet kan sprede branden med eksplosiv fart.
En benzinbrand skal altid slukkes med vand. Vand har en mindre massefylde end benzin. Derfor ligger vandet sig ovenpå benzinen, så der ikke kan komme oxygen til branden, som slukkes.
En pulverslukker er effektiv og sikker til at slukke en benzinbrand. Pulveret dækker benzinen og holder oxygen ude, så branden slukker.
En benzinbrand må aldrig slukkes med en skumslukker. Skummet har en større massefylde end benzin. Derfor synker det ned i den varme væske og fordamper straks. Brændende benzinskum sprøjter ud til alle sider.

Opgave 6

Du gnider en plastiklineal med en filtklud og fører den hen over nogle små papirstykker.
Hvilken tegning viser, hvad der sker?

1.

Papirstumperne bliver liggende.
 
2.

Papirstumperne svæver mellem linealen og bordet.
3.

Papirstumperne bliver frastødt og spredes.

 
4.

Nogle papirstumper flytter sig op på linealen.
5.

Papirstumperne samler sig i en bunke.

 
 

Der er fem svarmuligheder. Sæt et kryds. 

Tegning 1
Tegning 2
Tegning 3
Tegning 4
Tegning 5

Opgave 7

Begge plastikstænger er gnedet med et stykke filt. Det ene er anbragt i et isoleret stativ.

Hvad gør de to plastikstænger ved hinanden?

Der er tre svarmuligheder. Sæt et kryds.

De tiltrækker hinanden.

De frastøder hinanden.

Der sker ikke noget.

Opgave 8

Hvorfor er det sikkert at opholde sig i en bil af metal, når det lyner?

Sæt kryds ved det svar, der giver den bedste forklaring på fænomenet.

Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds.

Bilers dæk isolerer, så der ikke løber strøm gennem bilen.

Biler har altid en gummibelægning indvendig, som er strømisolerende. Derfor er der ingen strøm inde i bilen.
Ved lynnedslag er spændingen meget høj, men strømmen er så lille, at mennesker ikke kan mærke den.
Strømmen løber kun på ydersiden af bilen og ned i jorden. Der løber ingen strøm inde i bilen.
Når et lyn rammer bilen, bliver lynet kastet tilbage mod skyerne, og der går ingen strøm gennem bilen.

Opgave 9

En lille del af bøgetræerne i Danmark er blodbøge. Hvorfor er blodbøgens blade rødlige?

Sæt kryds ved sandt eller falsk ved hvert udsagn.

Sæt 1 kryds ud for hver linje.

  Sandt Falsk
De vokser i områder med et stort jernindhold i jorden. 
Deres blade indeholder store mængder rødligt farvestof.
De vokser i rød lerjord.
Luftforurening med SO2 får bladene til at blive rødlige.
Syreregn får bladene til at blive rødlige.


Opgave 10

De fleste blade er grønne, fordi de indeholder meget grønt farvestof.
Hvad hedder dette farvestof?

Der er 6 svarmuligheder. Sæt et kryds.

Xantofyl
Kloroform
Karotin
Indigotin
Tartrazin

Klorofyl

Opgave 11

På billedet ser du en papirkromatografi.

Her er nogle forskellige udsagn om papirkromatografi.

Sæt kryds ved rigtigt eller forkert ved hvert udsagn.

Sæt et kryds ud for hver linje.

  Rigtigt

 Forkert

Ved papirkromatografi trækkes farven ud ved hjælp af vandmolekylerne.
Papirkromatografi er en kemisk analyse.
Papirkromatografi er en kvalitativ analyse.
Papirkromatografi kan vise, hvilke farvestoffer tusser indeholder.
Ved papirkromatografi kan man adskille strukturfarver.
De lyseste farvestoffer trækker altid højest op i papiret.

Opgave 12

Åndbart regntøj er behageligt at have på, da du ikke bliver varm og svedig, selvom du er fysisk aktiv midt i regnvejret.

Sæt kryds ved rigtigt eller forkert ved hvert udsagn om åndbart regntøj.

Sæt et kryds ud for hver linje.

  Rigtigt

Forkert

Vandmolekyler er for store til at trænge gennem stoffet.
Hagl trænger gennem stoffet, da det rammer med stor styrke.
Vanddamp kan ikke trænge gennem stoffet.
Små molekyler kan trænge gennem stoffet i modsætning til store molekyler.

Opgave 13

Når en kylling ligger inde i et æg, ånder den. Hvordan foregår det?

Der er 4 svarmuligheder. Sæt et kryds.

Der er et hul i æggeskallen, så oxygen kan trænge ind til kyllingen.
Der er oxygen inde i ægget, så kyllingen behøver ikke oxygen fra omgivelserne.
Oxygen kan trænge gennem æggeskallen og hinderne, mens kuldioxid ikke kan.
Både oxygen og kuldioxid kan trænge gennem æggeskallen og hinderne.

Opgave 14

Kyllingen forbruger oxygen ved ånding, og den producerer affaldsprodukterne kuldioxid og vand ved processen.  

Sæt kryds ved det rigtige svar, så reaktionsligningen for ånding stemmer.

C6H12O6 + 6 ________________ → 6 CO2 + 6 H2O

Der er 6 svarmuligheder. Sæt et kryds.

CO
CO2
H2
CH4
O2
SO

Opgave 15

Hvorfor bør man have noget svedabsorberende tøj på under åndbart regntøj?

Der er 4 svarmuligheder. Sæt et kryds.

For at transportere sveden væk fra kroppen, så den kan fordampe fra tøjet.
For at undgå, at det åndbare regntøj kommer til at lugte af sved.
Det varmer mere end bomuldsundertøj, da det sidder tættere til kroppen.
For at beskytte huden mod det åndbare regntøj, som let giver allergi.

Opgave 16

1.
2.
3.
Hastigheden ændres fra
0 m/s til 20 m/s på
3 sekunder.
Hastigheden ændres fra
30 m/s til 0 m/s på
3 sekunder.
Hastigheden ændres fra
0 m/s til 25 m/s på
3 sekunder.

Hvilken bil har den største acceleration?

Der er 3 svarmuligheder. Sæt et kryds.

Bil nr. 1
Bil nr. 2
Bil nr. 3

Opgave 17

Et vejsving har ofte form som en cirkelbue med en bestemt radius. En bil, der kører med konstant fart igennem et sådant sving, er udsat for acceleration.

Hvordan afhænger accelerationens størrelse af svingets radius?

Der er 3 svarmuligheder. Sæt et kryds.

Jo større radius er, jo større er accelerationen.
Jo mindre radius er, jo større er accelerationen.
Bilens acceleration afhænger ikke af svingets radius, kun af bilens fart.

Opgave 18

Hvorfor kan man ikke svinge, hvis man kører i bil på en spejlglat vandret vej?

Der er 4 svarmuligheder. Sæt et kryds.

Gnidningsmodstanden er så lille, at den ikke kan ændre bilens retning.
Vejen skubber bilen lige ud.
Centrifugalkraften er for stor.
Hjulene kan ikke dreje, når det er glat.